Lämna in ett klagomål och / eller anmärkning

Det är naturligtvis irriterande om du har ett klagomål om tjänsten som du upplever dem. Ändå ber vi dig att vidarebefordra ditt klagomål via e-mail till säljavdelningen . Detta kan ske genom e-post, vanlig post och / eller telefon. Våra medarbetare på säljavdelningen kommer att granska klagomål och försök till allas belåtenhet att lösa klagomål.

Våra data

World of Watch Straps, Klagomål avdelning
Nieuwstraat 30a, 5421KP, Gemert
Noord-Brabant, Netherlands

info@worldofwatchstraps.com
0492 39 05 87

Efter att ha fått din anmälan får du en e-postbekräftelse. Vi kommer att svara på ditt klagomål inom 14 dagar efter mottagandet, kan behöva mer tid, då kommer vi att informera dem.

Om du inte uppskattar detta kan du alltid ta kontakt med Institutionen för medling Webshop Hallmark där World of Watch Straps är anknutet. Om medlingsförsök av någon anledning inte leder till en tillfredsställande lösning, är det möjligt att skicka in din tvist till Tvister Committee (SGC).